Zelfbevestiging

Wil een Nice Guy zich ontwikkelen tot een gezonde man, dan zal hij moeten leren om zijn bevestiging niet uit zijn omgeving te halen en van vrouwen te vragen. Hij moet leren zelfbevestiging te vinden.

Gelooft hij dat anderen van hem zullen blijven houden, ook al zien ze zijn menselijke imperfecties? 

De Nice Guy moet oefenen zichzelf te durven zijn.

 • Wat wil IK?
 • Wat voelt oké voor MIJ?
 • Wat zou MIJ gelukkig maken, wat maakt mij BLIJ?

Hiertoe kan hij een aantal dingen doen.

Goed voor zichzelf zorgen

Door bewust dingen voor zichzelf te doen bevestigt hij dat hij dat waard is; zijn diepe geloof dat hij niets waard is, wordt daarmee ontkracht. Dit is voor veel Nice Guys niet makkelijk. Het gaat daarbij soms over hele basale dingen:

 • Sporten
 • Gezond eten
 • Genoeg slapen
 • Ontspannen, spelen, iets geks doen
 • Op stap met vrienden
 • Tanden laten opknappen
 • Een oude hobby oppakken

Affirmaties

Om uit oude patronen te stappen kunnen Nice Guys werken met ‘affirmaties’, dit zijn positieve bevestigingen die steeds weer als een mantra worden herhaald.

Het zijn boodschappen die de oude, niet kloppende boodschappen moeten gaan vervangen:

 • ‘Ik mag…’ (bv: Ik mag bang zijn, maar ik laat me er niet meer door regeren)
 • ‘Ik kan…’
 • ‘Ik ga voortaan…’

Het loslaten van oude gedachten is cruciaal:

 • Ik ben niet slecht, ik ben OK
 • Ik hoef niets te doen om andermans goedkeuring te krijgen. Ik ben alleen aan mezelf verantwoording schuldig
 • Ik hoef mijn veronderstelde gebreken of fouten niet te verbergen
 • Mensen kunnen van mij houden zo zoals ik ben

Een tijd alleen zijn

In het alleen zijn kan de Nice Guy leren wie hij is, wat hij van zichzelf vindt en waardeert. Welke regels kies ik en hoe wil ik mijn leven inrichten?

In het alleen zijn kan de Nice Guy oefenen om verantwoordelijk te zijn voor het vervullen van zijn eigen behoeften: er is geen moeder, vrouw of wie dan ook waaraan hij het kan wijten dat zijn behoeften niet vervuld worden: hij zal dat nu zelf moeten doen.

Zijn grootste angst – alleen zijn – zal hij nu moeten overwinnen. Daarbij leert hij dat hij niet doodgaat als hij alleen is, wat het vertrouwen en de kracht geeft om de volgende keer onacceptabel gedrag niet meer te accepteren, te kunnen stoppen met manipulerend gedrag of uit een ongezonde relatie te kunnen stappen.

Lees Verder: