OEE Coach logo

EFT: Emotionally Focussed Therapy

EFT is een model voor relatietherapie dat liefde en emoties centraal stelt. Het model is gebaseerd op de hechtingstheorie. De therapie streeft naar een verbeterde emotionele omgang en verbinding binnen het koppel. Het EFT model verbindt drie perspectieven: EFT is wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief (evidence based). Therapie begint met een vraag tot verbetering van de relatie door beide partners.

 

Energetisch werk

Emoties beïnvloeden ons lichaam. Dit betekent dat spierspanning dikwijls refereert naar emotionele spanning.

Door veel te ademen, bewegen en voelen worden we ons bewust van de wijze waarop we ons ‘houden’ en ‘bewegen’. Van hoe we in het leven staan, hoe we ons relationeel en emotioneel ‘vastzetten’ en ‘inhouden’.

Met energetische oefeningen leren we opnieuw betekenis en uitdrukking geven aan onze (lichamelijk gefixeerde) gevoelens, waardoor we stap voor stap (spier) spanning kunnen loslaten. Als we lichamelijk en emotioneel ontspannen, gaat onze energie vrijer stromen. Daardoor kunnen we beweeglijker, vitaler en gezonder in het leven staan om zo vrijer en creatiever te zijn in relaties.

Energetisch contact maken met elkaar is een prachtige werkvorm in relatie coaching.

 • Hoe maak je contact?
 • Tot hoe ver ga je?
 • Hoe dichtbij benader je de ander in contact met elkaar?
 • Wat is veilig en waar ligt je grens?
 • En wat gebeurt er als de ander je ‘grens’ overschrijdt…?

Wat gebeurt er als je je grens bewaakt!

Door energetisch met begrenzing te werken, maakt energetisch contact maken mogelijk. Energetisch contact maken verdiept intimiteit en werkt diep door in ons systeem.

 

Familie Opstellingen

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt ‘de moeder’ van je partner, je eigen moeder of je vader; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt.

Familie Opstellingen helpen inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Relatieproblemen, familieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.

Familie Opstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons liefdevol, los te maken uit verstrikkingen.

Opstellingen bieden meestal nieuwe inzichten in ‘onze werkelijkheid’ en zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.

 

Tak to us!

Systemisch Werk

Systemisch Werk komt voort uit de klassieke familie opstellingen.

Hier wordt dezelfde methodiek gebruikt, maar in plaats van familie-systemen te representeren (“Pa, Ma en de kinderen”) worden er nu hele andere zaken opgesteld.

Dat kan redelijk concreet zijn zoals bv. bedrijfs- en organisatie opstellingen, regeringscrisissen etc, tot het opstellen van veel abstractere thema’s zoals “mijn angsten”, “het verlangen” etc.

 

Innerlijk Kind Werk

Het begrip ‘innerlijk kind’ staat voor ervaringen uit onze kinderjaren die een intense indruk op ons maakten en nog steeds in ons aanwezig zijn.

Mooie ervaringen van liefde, geborgenheid, veiligheid en aandacht, maar ook heftige emoties en kwetsende ervaringen die te sterk voor ons waren om te kunnen verwerken, zoals woede, afwijzing, geweld of onrecht.

Denkpatronen blijven dan in ons onderbewuste actief: een ‘stukje’ kind in ons blijft dan in die emotie of ervaring steken en groeit niet verder mee. Door die ervaringen ontwikkelen we overtuigingen zoals :

 • ‘ik ben niet welkom’
 • ‘ik  kan niets goed doen’
 • ‘ik ben niet goed zoals ik ben’
 • ‘ik moet het alleen doen’
 • ‘ik moet het verdienen’
 • ‘ik ben niet om van te houden’

Een gekwetst ‘innerlijk kind-deel’ kan op verschillende manieren ontstaan. Bijvoorbeeld omdat je te vroeg volwassen moest zijn, of het gevoel kreeg dat je niet welkom was, of je werd als kind gekwetst.

Wat is het probleem?

Deze achtergebleven ‘kind deeltjes’ komen later in je volwassenheid onbewust – alsof een filmpje zich in ons afspeelt – bij een bepaalde herinnering of opmerking boven. Onze hersenen produceren dan stofjes die ons het gevoel van toen geven én onze oude overtuigingen lijken echt waar te zijn. Deze ‘denkpatronen’ zijn verbonden met ervaringen uit je kindertijd die in je onderbewuste actief blijven.

Hoe verander je dit?

Wil je deze overtuigingen veranderen, dan is het van belang dat je het ontstaan en emoties begrijpt en waarom je deze emoties blijft vasthouden. Door terug te gaan naar je kindertijd kun je – door herbeleving – je ‘innerlijke kind’ leren begrijpen. Je wordt je bewust van je innerlijk proces en herkent het patroon waardoor je reageert zoals je reageert. Zodra je dit patroon herkent, kun je het doorbreken en ben je vrij om op een andere wijze te reageren. Zodra je weet hoe je ‘innerlijk kind’ reageert, kun je dit kind met je eigen wijsheid liefhebben en beschermen.