Koppelsessies

In tegenstelling tot de klassieke relatietherapie, waarbij gezamenlijke sessies worden afgewisseld met individuele sessies, zien wij dat het verbindend werkt om als koppel getuige te zijn van elkaars proces.

Daarom werken we liefst zoveel mogelijk met jullie als stel, en niet individueel.

Misschien schrik je daarvan. Geeft dit je nu een gevoel van onveiligheid? Juist dan is het nodig dat jullie je weer veilig gaan voelen bij elkaar. Hierbij gaan we je helpen.

Als er persoonlijke issues zijn, zal dat jullie relatie beïnvloeden. In plaats van dit individueel aan te pakken, willen we de partner erbij betrekken, zodat je als partners weer begrip voor elkaar krijgt en elkaar in je kwetsbaarheid kunt zien en steunen.

Elkaar steunen en veiligheid bieden is een belangrijke basis om samen verder te kunnen gaan.

Dit vergt veel lef van jullie als koppel, en het zal niet altijd eenvoudig zijn. Kom je hier doorheen, dan ontstaat een hernieuwde diepe verbinding.

Groeps Sessies

Net zoals je als partners van elkaars patronen en issues kunt leren, kun je dat ook van andere stellen.

We zien hoe heilzaam het is om bepaalde dynamieken bij anderen te herkennen.

Daarom bieden we een intensief groepsprogramma aan.

Individuele Sessies

En toch kan dan tijdens het gezamenlijk proces een persoonlijk thema boven komen, dat een individuele benadering noodzakelijk maakt. Of moeten er eerst wat zaken uitgeklaard worden voor iemand zich bij zijn/haar partner kan openen. Dat is prima. Daar bewust van te zijn kan een belangrijke stap zijn naar een gezamenlijk proces.

Ook daarin voorzien we, zodat het gezamenlijke proces niet stagneert; bijvoorbeeld door vóór de gezamenlijke sessie eerst een half uur aparte met elkaar te spreken en samen te kijken wat er in de gezamenlijke sessie nodig is.

Hoe we het ook doen: JULLIE proces staat centraal.