Verliefd in 36 vragen plus 4 minuten?

Arthur Aron is hoogleraar sociale psychologie aan de State University, New York. Hij deed onderzoek naar hoe intieme banden ontstaan. Tijdens dit onderzoek werden vrijwilligers die elkaar niet kenden, opmerkelijk vaak verliefd op elkaar. Aron specialiseerde zich vervolgens in de vraag of intimiteit versneld en verhevigd kan worden. Dit resulteerde in onderstaande vragenlijst.

De lijst werd opgesteld bedoeld om het onderzoek naar persoonlijke relaties en vriendschappen uit te breiden en was nooit bedoeld om in de echte wereld te gebruiken.

Toen de lijst in een romantische setting gebruikt werd, leidde dat tot een heftige verliefdheid. Aarons werk creëert in een korte tijd vertrouwen en intimiteit: Twee elementen die nodig zijn om liefde te doen ontstaan. De vragen creëren een intieme ruimte, waarin een koppel kan ervaren en -uitzoeken waar dat toe leidt.

Jezelf kwetsbaar open te durven stellen en daarbij gezien en gehoord worden, blijkt een enorm krachtig, verbindend middel te zijn.

Jezelf laten zien en van de ander te horen wat die leuk vindt aan jou blijkt veel verbindender te zijn dan ‘Hard to Get’ spelen. De ander expliciet laten weten wat je leuk vindt aan hem of haar, blijkt een sterke trigger voor verliefdheid.

Toch doen we juist dat maar zelden… Bij het beantwoorden van deze vragenlijst gebeurt dat juist wel! 

Reeks een.

 1. Als er één persoon op de wereld zou zijn die je zou kunnen uitnodigen voor een etentje, wie zou dat dan zijn?
 2. Zou je graag beroemd zijn? En waarvoor dan wel?
 3. Repeteer je ooit wat je gaat zeggen alvorens je een telefoontje pleegt? En zo ja, waarom?
 4. Hoe zou de perfecte dag er voor jou uitzien?
 5. Wanneer zong je voor het laatst een lied voor jezelf? En voor iemand anders?
 6. Als het mogelijk zou zijn 90 jaar te worden en daarbij OF het lichaam van een dertigjarige te behouden OF diens mentale gezondheid. Welke van beide zou je dan kiezen en waarom?
 7. Heb je heimelijk een idee over de manier waarop je zou kunnen sterven?
 8. Noem 3 dingen of eigenschappen die denkt met je gesprekspartner gemeenschappelijk te hebben.
 9. Voor welke dingen in je leven ben je het meest dankbaar?
 10. Als je iets kon veranderen aan de manier waarop je werd opgevoed, wat zou dat dan zijn?
 11. Neem 4 minuten de tijd en zet voor je partner je levensverhaal zo gedetailleerd mogelijkheid uiteen.
 12. Als morgen kon opstaan met één nieuwe eigenschap of kwaliteit extra, wat zou dat dan zijn?

Reeks twee.

 1. Als een kristallen bol je de waarheid kon vertellen over jezelf, je leven, je toekomst of eender wat; wat zou je dan willen weten?
 2. Is er iets waarvan je al lang droomt het doen? Waarom doe je het niet?
 3. Wat beschouw je zelf als je ‘grootste prestatie’ tot nu toe?
 4. Wat waardeer je het meest In een vriendschap?
 5. Welke herinnering koester je het meest?
 6. Wat is je meest gruwelijke herinnering?
 7. Als je te horen krijgt dat je nog maar een jaar te leven hebt, zou je dan iets aan de manier waarop je nu leeft veranderen en waarom?
 8. Wat betekent vriendschap voor jou?
 9. Welke rol spelen liefde en affectie in je leven?
 10. Noem afwisselend een positieve eigenschap van elkaar. Benoem er elk 5 in totaal.
 11. Hoe warm en hecht was het gezin waarin je opgroeide? Heb jij het gevoel dat je in je kindertijd gelukkiger was dan de meeste andere Mensen? Hoe voel je de relatie met je moeder aan?
 12. Hoe voel je de relatie met je moeder aan?

Reeks 3.

 1. Maak 3 waarheidsgetrouwe statements over jullie beiden, bijvoorbeeld: ‘We zijn beide in deze Kamer’.
 2. Vul het ontbrekende stuk van de zin in: Ik wou dat ik iemand had om . . . . mee te delen.
 3. Als je besloot en vriendschap op te bouwen met de persoon die voor je zit, wat zou die persoon dan zeker over jou moeten weten? Deel het nu.
 4. Zeg je partner wat je leuk vind aan hem of haar. Wees erg eerlijk en kies voor dingen die je normaal niet zou zeggen tegen iemand die je voor de eerste maal ziet.
 5. Deel een van de meest gênante momenten in het leven met je partner.
 6. Wanneer huilde je voor het laatst in het bijzijn van een ander persoon? En wanneer in je eentje?
 7. Noem een eigenschap van je partner op, waarvan je nu al ondervond dat je die leuk vindt.
 8. Als er één ding is, waar geen grappen over gemaakt zouden mogen worden, wat zou dat dan zijn?
 9. Mocht je deze avond sterven zonder dat eerst nog met iemand te kunnen communiceren; van welke onuitgesproken gedachte of gevoel zou je dan het meest spijt hebben? Aan wie zou je zeker nog iets willen zeggen en waarom zou jij het nog niet eerder?
 10. Stel: je huis staat in lichterlaaie en al je persoonlijke bezittingen gaan in vlammen op. Na al je geliefde en huisdieren uit de brand gered te hebben, krijg je nog tijd om één item mee te nemen. Wat zou dat zijn en waarom?
 11. Van welk familielid zou je de dood het meest betreuren, en waarom?
 12. Deel een persoonlijk probleem en vraag je partner hoe hij of zij daarmee om zou gaan. Vraag je partner ook wat hij vindt van het feit dat je net dít probleem koos om aan te kaarten.

Afsluitende opdracht:

 • Ga op korte afstand tegenover elkaar zitten.
 • Kijk elkaar 4 minuten lang in de ogen.