Verbinding

‘Zodra je jezelf vertrouwt, zul je weten hoe te leven’ (Goethe)

Waar gaat het om bij verbinding? Wil je wel verbinding? Voordat je verbinding met een ander of je partner kunt aangaan, is het van belang dat je met jezelf in verbinding bent.

In verbinding met jezelf

Ben je in verbinding met jezelf óf gebruik je de ander om in verbinding met jezelf te komen? Wie ben jij en wie is je partner?  Ben je verbonden, of ben je verstrikt in je partner? Ben je bij je partner in staat jouw eigenheid, jouw autonomie te (laten) zien?

Keuzes maken

Juist in de situaties waarin het risico bestaat om jezelf of je partner kwijt te raken, vraagt het om bewuste keuzes en inzet. Het vergt moed om jezelf af te vragen: ‘voor welke kwaliteit van verbinding ga ik?’ En deze vervolgens oprecht te beantwoorden en vorm te geven!

Hoe meer je jezelf kent, wat je los wilt laten, wat je behoeften zijn en waarnaar je verlangt, des te meer creëer je ruimte voor een blijvende ontwikkeling in jezelf. Vervolgens kun je je volledig verbinden met je partner. Zonder jezelf te verliezen.

Verlangen

Verlangen verleidt…..Verlangen stimuleert……. ‘Verlangen’ raakt een andere laag dan ‘nodig zijn’, ‘wensen’ of ‘graag willen’. Verlangen wijst je de richting naar een leven waarin je eigenheid tot ontplooiing kan komen.

Angsten

In contact met een ander kun je angsten en beperkingen tegenkomen. Als jij en je partner je eigen behoeften en verlangens onderkennen, maken jullie het jezelf mogelijk los te komen van vertrouwde strategieën. Zo ontstaat een basis om samen te onderzoeken welke aspecten deze verschillen hebben en welke mogelijkheden er zijn om te komen tot vervulling van elkaars behoeften, terwijl je ieder autonoom kunt blijven.

Autonomie

Terwijl je ruimte houdt om elkaar te zien en te verstaan, ontstaat verbinding. Helderheid en duidelijkheid over de ruimte die ieder nodig heeft, leidt ertoe dat je elkaar gemakkelijker kunt zien en verstaan.

Door te erkennen wat ‘autonoom zijn’ met je doet, neem je je eigen kracht terug! Je beseft dat jij de mogelijkheid hebt om verbinding met jezelf en je partner te ervaren, aan te gaan en te herstellen.