Terug in je kracht

De gemene deler in de geschiedenis van de Nice Guys is dat ze als kind niet de aandacht en zorg kregen die ze nodig hadden. Als kleine jongetjes waren ze niet in staat te voorkomen dat ze verlaten werden, verwaarloosd, misbruikt, verstikt, ontkend of gesmoord.

Het waren slachtoffers van mensen die niet in staat waren op de juiste manier van hen te houden, aandacht te geven, hun behoeften te vervullen, en te beschermen.

Als gevolg daarvan is het gevoel een slachtoffer te zijn een bekend gevoel voor de meeste Nice Guys. Later, als volwassen man, zien ze anderen nog steeds als de veroorzakers van de problemen die ze in hun leven ervaren.

Als gevolg daarvan voelen ze zich gefrustreerd, hulpeloos, haatdragend, en vol opgekropte woede. Je hoort ze zeggen:

  • Het is niet eerlijk…
  • Waarom moet zij de regels bepalen?
  • Ik geef altijd meer dan ik krijg!
  • Als zij nu maar…

Waarom krijgt hij niet wat hij wil?

De Nice Guy steekt al zijn energie in pogingen om ánderen te behagen, in de veronderstelling dat díe dan zullen zorgen dat hij krijgt wat hij nodig heeft. Het resultaat is dat hij zich steeds machtelozer en afhankelijker gaat voelen.

Hij doet er alles aan om het leven gladjes te laten verlopen, om vooral maar niet in conflict met zijn omgeving te komen. Zelfs als het ten koste gaat van wat hij nodig heeft.

Maar hij weet níet dat het leven niet altijd gladjes verloopt en dat er soms conflicten geslecht zullen moeten worden, dat hij soms voor zijn behoeften zal moeten opkomen. Dat dat normaal mannelijk gedrag is. Hij steekt zijn energie niet in datgene dat híj nodig heeft.

Hij zit gevangen tussen wat hij als kind om te overleven geleerd heeft: ‘Braaf zijn, niets vragen’ en wat er van hem als volwassen man gevraagd wordt: ‘Opkomen voor wat je nodig hebt’.

De angst die hem weerhoudt om op te staan, zorgt ervoor dat hij niet krijgt wat hij nodig heeft, wat hem nog angstiger maakt… een perfecte zelfversterkende en vicieuze cirkel!

Hoe komt hij uit zijn angst?

Eigenwaarde is een state of mind, waarin iemand overtuigd is dat hij kan omgaan met om het even wat er op zijn pad komt.

Eigenwaarde is het resultaat van angst wel te voelen, maar er niet aan toe te geven, zich er niet door te laten regeren.

Om de verloren eigenwaarde te herwinnen gaat de Nice Guy aan de volgende punten werken:

1. Overgave

Overgave is iets anders dan opgeven. Het betekent loslaten wat je niet kunt veranderen en aanpakken wat je wél kunt veranderen.

Deze overgave zorgt ervoor dat de Nice Guy zich kan ontspannen. Zijn idee dat hij ALLES moet beheersen, kan hij loslaten. Nu kan hij zijn energie richten op die dingen die hij wél kan beïnvloeden.

In plaats van zich af te vragen ‘Waarom overkomt mij dit?’ Kan hij zich nu afvragen ‘Wat kan ik hieruit leren?’

Zo wordt elke probleem een uitdaging, een geschenk van het universum om groei en genezing te stimuleren.

2. Met twee voeten in de werkelijkheid staan

In een poging om hun onveilige wereld naar de hand te zetten, creëren veel Nice Guys een beeld van die wereld dat niet overeenkomstig is met de werkelijkheid. En ze handelen alsof dat beeld correct is, waardoor hun gedrag voor buitenstaanders vaak volkomen onlogisch lijkt.

Zo kunnen ze hun vrouw op een voetstuk zetten en als ‘de vrouw van hun dromen’ zien, terwijl de werkelijkheid daar niet direct aanleiding toe geeft… De angst om alleen te komen staan, voorkomt dat ze een reëler beeld van de werkelijkheid vormen.

Als zij deze angst onder ogen zien, ontstaat de mogelijkheid om grenzen te gaan stellen en te gaan kijken wat de eigen behoeftes in de relatie zijn.

3. Uitdrukking geven aan gevoelens

Als kind betekende iets te voelen vaak de confrontatie met het feit dat dit niet gezien werd, of dat er juist negatieve aandacht volgde. Verdrietig zijn werd genegeerd of juist afgedaan, ontkend of zelfs bestraft. Gevoelens waren voor het Nice Guy kind vaak iets wat je beter niet kon hebben.

Het was dus veiliger gevoelens diep weg te stoppen; om negatieve aandacht te voorkomen of te voorkomen het gevoel te krijgen verlaten of afgewezen te worden.

De Nice Guy moet leren dat ze er niet dood aan gaan als ze gevoelens hebben. Hun gevoelens te erkennen en omarmen betekent niet dat ze softies moeten worden.

Mannen die in contact met hun gevoel staan zijn krachtig, assertief en energiek. Dit is iets dat mannen moeten leren van andere mannen. Zo kunnen ze leren dat ze niet overboord zullen slaan als ze de boot laten schommelen. Met andere woorden, ze moeten leren dat hun gevoelens te benoemen en uiten niet betekent dat zich rampen zullen voltrekken. En ze zullen leren dat ze er zelf ook niet onder doorgaan als iemand om hen heen gevoelens toont.

4. Angsten onder ogen zien

Angst is een gezond waarschuwingssignaal dat er gevaar kan dreigen.

Voor Nice Guys is angst opgeslagen tot op celniveau. Het zijn herinneringen aan alle ogenschijnlijk levensbedreigende ervaringen die ze gehad hebben. Gek genoeg zal de Nice Guy dat nú in eerste instantie bagatelliseren. ‘Ach zo erg was het toch niet? …Zo was dat nu eenmaal’. Ook dat is een overlevingsmechanisme.

Hij leefde in een omgeving waar het nemen van risico’s ontmoedigd en behoudendheid beloond werden. Maar het leven is rommelig en chaotisch en elke verandering is dan een beangstigende reis naar het onbekende.

Door deze ‘jeugdangst’, benadert de Nice Guy de wereld nog steeds alsof die gevaarlijk en overweldigend is. En zo houdt de Nice Guy zich gedeisd en speelt op safe.

In plaats van zijn leven te leven ‘to the max’ speelt hij op safe en probeert geen fouten te maken, vooral niets te doen dat hem in veranderende situaties brengt, want hij denkt ze niet aan te kunnen.

Beslissingen te moeten nemen jaagt hem de stuipen op het lijf uit angst een fout te begaan. Achter elke mogelijke consequentie van zo’n keuze ziet hij problemen waarvan hij denkt deze niet aan te kunnen.

Zijn nieuwe mantra zal moeten worden: ‘Ongeacht wat er gebeurt: Ik zal er een weg in vinden, ik kan er mee omgaan.’

5. Integriteit ontwikkelen

Oneerlijkheid is op angst gebaseerd gedrag. De waarheid verdraaien of dingen achterhouden beroven de Nice Guy van zijn kracht en zijn eigenwaarde. De Nice Guy denkt vaak eerlijk te zijn terwijl hij uit angst voor confrontaties er alles aan zal doen de waarheid naar zijn hand te zetten. Zelf ziet hij dat niet als ‘oneerlijk zijn’. Op een bijna kinderlijke wijze kan de Nice Guy je zeggen: ‘Ik loog niet, Ik vertelde alleen niet alles’.

De waarheid spreken, helder zijn in je communicatie, is geen recept voor een rimpelloos leven. Maar te leven op een integere manier is gemakkelijker dan een leven te leiden dat gebaseerd is op bedrog en manipulatie.

Integer zijn betekent te beslissen wat goed voelt en daar naar te handelen.

6. Grenzen stellen

Grenzen zijn essentieel om te overleven. Leren grenzen te stellen helpt Nice Guys om zich niet langer als een hulpeloos slachtoffer te voelen, en weer terug te komen in zijn kracht; zijn eigenwaarde weer op te pakken.

De Nice Guy voelt zich er comfortabeler bij steeds verder over zijn grenzen te laten gaan om de lieve vrede te behouden, dan zijn grenzen te stellen en te bewaken. Ze denken dat ‘als ze nou maar een beetje water bij de wijn doen’, alles weer rustig wordt en de ander zal stoppen met verder duwen.

In het begin kan hij makkelijk doorschieten. Hij zal moeten leren:

  • Hoeveel weerstand hij moet bieden om zijn doel te bereiken
  • Als iemand zijn grens overschrijdt dat dit niet het probleem van die ander is, maar dat van hém.

Door de manier waarop hij als kind geconditioneerd werd om zich door angst te laten regeren, ‘leert’ hij de mensen om zich heen dat hij het accepteert wanneer ze zijn grenzen overschrijden.

Zodra hij ermee ophoudt gedrag te versterken dat hij eigenlijk niet wil tolereren, krijgen de mensen om hem heen de kans hun gedrag aan te passen en rekening met hem te houden. Pas dan kunnen relaties overleven en groeien.

Lees Verder: