Stap 9: Omgaan met boosheid

Oefening 19: Container Transactie

Tijd: Ongeveer 30 minuten.

Doel: Deze oefening stelt je in staat je woede te uiten op een veilige en constructieve manier.

Wie: Doe deze oefening samen/alleen.

Opmerking: De bedoeling van deze oefening is je deze manier om je boosheid te uiten eigen te maken, zodat je het in het vervolg op deze manier zult doen. Het is heel belangrijk dat jullie beiden deze techniek gebruiken, ook al vindt een van beiden dit makkelijker om te doen dan de ander.

Aanwijzingen

  1. Als een van jullie beiden last heeft van een sterke frustratie, maak je partner daar dan op attent door te zeggen ‘Ik voel me gefrustreerd (of ‘Ik ben boos’), wil je naar me luisteren?’ 

Oefen nu dat te zeggen.

  1. De beheersende partner haalt nu een paar keer diep adem, probeert zich de ander voor te stellen als een gekwetst kind, en maakt dan kenbaar dat hij/zij bereid is te luisteren. Als hij/zij het druk heeft moet hij/zij zijn/haar bezigheden zo proberen te arrangeren dat hij/zij zo snel mogelijk beschikbaar is, het liefst in de eerste vijf à tien minuten.
  1. Als de beheersende partner zover is uit de uitende partner kort zijn/haar gevoelens van frustratie of boosheid. Hij/zij moet zich daarbij aan de volgende regels houden: je mag het gedrag van je partner dat jou irriteert beschrijven, maar je mag geen veroordelende uitlatingen of scheldwoorden gebruiken of zijn/haar karakter bekritiseren. 
Voorbeeld: Je mag zeggen ‘Ik ben boos omdat je vergeten bent de post op te halen’, maar niet ‘Je bent onverantwoordelijk’
Je mag je boosheid verbaal uiten, maar je mag je partner niet aanraken op een negatieve manier, of spullen beschadigen. 
  1. Oefen nu met het uiten van een gevoel van frustratie of boosheid op deze manier. Bedenk er zelf een of gebruik deze: ‘Ik was zo boos toen je me alsmaar in de reden viel gisteravond! Ik had het gevoel alsof je helemaal geen aandacht had voor wat ik wilde zeggen!’
  1. Als de frustratie of boosheid geuit is, parafraseert (met eigen woorden herhalen) de ander deze woorden zonder erop te reageren door de spiegel-techniek te gebruiken: ‘Ik begrijp dat je je rot voelde omdat ik je aldoor niet uit liet praten gisteravond. Je had het gevoel alsof ik negeerde wat je wilde zeggen.’ Door er op deze manier mee om te gaan erkent de beheersende partner de uitende partner zijn/haar recht om boos te zijn, maar zonder daarmee te zeggen dat hij/zij het er mee eens is.
  1. Wanneer de boodschap is overgekomen en geparafraseerd kan de partner die zijn/haar boosheid/frustratie heeft geuit dit punt toevoegen aan zijn/haar lijst met verzoeken om gedragsverandering (zie oefening 12).

Oefening 20: De ‘woede-beheersdag’

Tijd: Ongeveer 15 minuten voor instructies.

Doel: Deze oefening vergroot het helende effect van oefening 13 over een langere periode, wat diepere gevoelens doet ontstaan en gevoelens van angst en boosheid doet afnemen bij beide partners.

Wie: Doe deze oefening samen/alleen.

Opmerking: Deze oefening is optioneel (niet verplicht).

Aanwijzingen

De oefening van de ‘woede-beheersdag’ ligt in het verlengde van de voorgaande oefening. Op een bepaalde dag neemt een van beiden de rol van de uitende partner en de ander is dan de beheersende partner. Als je de uitende partner bent mag je die dag de hele dag ieder moment je frustraties uiten zonder bang te hoeven zijn voor een negatieve reactie. 
  1. Je partner luistert naar je en parafraseert je maar mag niet reageren op een bekritiserende manier of in de verdediging gaan. 
  1. De volgende keer wissel je van rol. Het is heel belangrijk dat je dagen afwisselt zodat je beiden ervaring krijgt in beide kanten van de confrontatie.
  2. Hier gelden dezelfde regels als bij de vorige oefening: geen veroordelende opmerkingen of scheldwoorden, en geen schade toebrengen aan elkaar of de spullen.
  1. En ook hier geldt dat je je frustraties naderhand kunt omzetten in een verzoek om gedragsverandering en als zodanig toevoegen aan je lijst.

Volgende Stap: