Stap 8: Een betere partner worden

Oefening 18:  ‘Stretching’, het verleggen van je grenzen

Tijd: Ongeveer 60 à 90 minuten.

Doel: Het leren kennen van de diepere behoeften van je partner en om je de gelegenheid te geven je gedrag te veranderen zodat je aan deze behoeften kunt voldoen. Als je je weerstand kunt overwinnen en je grenzen verleggen, worden de wonden van je partner geheeld en word je zelf een completer en liefdevoller mens.

Wie: Doe deze oefening samen/alleen.

Opmerking: Dit is een heel belangrijke oefening. Geef deze je hoogste prioriteit.

Aanwijzingen

  1. De eerste stap is uit te zoeken wat de verlangens zijn die onder je frustraties zitten. Maak een uitgebreide lijst van alle dingen die je irriteren aan je partner. Wanneer roept je partner boosheid, ergernis, angst, wantrouwen, rancune, pijn of verbittering bij je op?
Ik vind het niet fijn als je …..
te hard rijdt
het huis uitgaat zonder me te zeggen waar je heen gaat.
me bekritiseert waar de kinderen bij zijn.
de krant leest tijdens het avondeten.
me bekritiseerd en belachelijk maakt waar onze vrienden bij zijn.
als je niet reageert als ik iets tegen je zeg.
wegloopt als ik me rot voel of huil.
me verwijt dat ik geen beslissingen kan nemen.
me verwijt dat ik een slechte huisvrouw ben.
me erop blijft wijzen dat jij meer geld verdient dan ik.
  1. Neem nu een tweede stuk papier en schrijf de verlangens op die onder die frustraties schuil zouden kunnen gaan. Sla een paar regels over na ieder genoemd verlangen. Schrijf alleen de verlangens op, niet de frustraties. (Dit is belangrijk omdat je deze tweede lijst aan je partner moet laten zien.)
Verlangen: Ik zou me graag veilig en ontspannen willen voelen in de auto als jij rijdt.
  1. Schrijf onder ieder verlangen een verzoek waarmee je verlangen vervuld zou worden. Het is belangrijk dat je verzoek positief is en dat het een specifiek concreet gedrag beschrijft. 
Verlangen: Ik zou me graag veilig en ontspannen willen voelen in de auto als jij rijdt. 
Verzoek: Ik zou het fijn vinden als je de snelheidslimiet niet overschrijdt als je autorijdt. En als de wegcondities slecht zijn zou ik zelfs graag willen dat je nog langzamer rijdt. 
Verlangen: Ik zou graag gekoesterd willen worden als ik me rot of verdrietig voel. 
Verzoek: Als ik tegen je zeg dat ik me rot voel, zou ik graag willen dat je je armen om me heen doet en dat je me je volledige aandacht geeft. 
  1. Let erop dat het bij je verzoek gaat om een specifiek, positief gedrag. Het hieronder genoemde verzoek is een slecht voorbeeld omdat het niet specifiek is. 
Vaag verzoek: Ik zou willen dat je wat attenter was. Het moet duidelijker en gedetailleerd geformuleerd worden, bijv.: 
Specifiek verzoek: Ik zou graag willen dat je me een warme omhelzing geeft als je thuiskomt van je werk. Het volgende voorbeeld is een slecht voorbeeld omdat het negatief gesteld is: 
Negatief verzoek: Ik zou willen dat je niet meer tegen me schreeuwt als je boos bent. Anders geformuleerd zodat het een positief gedrag beschrijft: 
Positief verzoek: Ik zou graag willen dat je op een normale toon tegen me praat als je kwaad bent. 
  1. Geef de lijst met verlangens en verzoeken aan je partner. Gebruik je communicatie-vaardigheden om ieder verlangen en verzoek te verduidelijken zodat ze uiteindelijk allemaal duidelijk en goed begrepen zijn. Herschrijf zonodig het verzoek zodat je partner precies weet welk gedrag je graag zou willen. 
  1. Neem nu je eigen lijst en zet aan de linkerkant van de bladzijde bij ieder verzoek een cijfer van 1 tot 5 om aan te geven hoe belangrijk dit voor je is, waarbij 1 heel belangrijk betekent en 5 iets minder belangrijk. 
  1. Geef je lijst weer aan je partner zodat je nu de lijst met verzoeken van je partner hebt. Geef daarop op de rechterzijde van de bladzij aan met een cijfer van 1 tot 5 hoe moeilijk het voor je zou zijn om aan dit verzoek te voldoen, waarbij 1 betekent ‘erg moeilijk’ en 5 ‘helemaal niet moeilijk’. 
  1. Hou de lijst van je partner. Vanaf vandaag heb je de gelegenheid om iedere week aan drie of vier van de makkelijkste verzoeken te voldoen. Onthoud dat dit vrijwillige cadeautjes zijn. Hou een schema aan van ongeveer drie à vier verzoeken waar je aan voldoet per week, ongeacht hoe je je voelt of hoeveel verzoeken je partner vervuld. (Probeer dit met de tijd op te voeren naar meer verzoeken).

Volgende Stap: