Stap 3: Hoe Vroeger en Nu elkaar beïnvloeden

Oefening 5: Onverwerkte zaken

Tijd: Ongeveer 15 à 20  minuten.

Doel: Deze oefening ordent de informatie die je hebt verkregen uit de voorgaande oefeningen en geeft een beschrijving van onverwerkte dingen uit je jeugd die je mee hebt genomen in deze liefdesrelatie.

Wie: Doe deze oefening ieder apart.

Aanwijzingen:

Schrijf bij de vetgedrukte zinnen op wat je hebt geschreven in de voorgaande oefeningen bij de letters A t/m I.

  1. Ik ben mijn hele leven bezig geweest iemand te vinden met de volgende eigenschappen: (vul in de eigenschappen die je hebt onderstreept bij de letter A en B van oefening 2, Imago Profiel)
  1. Als ik met zo iemand samen ben, zijn het de volgende eigenschappen waar ik problemen mee heb: (vul in de eigenschappen die je hebt onderstreept bij de letter A van oefening 2, Image Profiel)
  1. Ik wou dat hij/zij mij zou geven: (vul in wat je hebt geschreven bij de letter C van oefening 2, Imago Profiel)
  1. Als mijn behoeften niet worden vervuld, voel ik me: (vul in wat je hebt geschreven bij de letter D van oefening 2, Imago Profiel
  1. En dan reageer ik vaak op de volgende manier: (vul in wat je hebt geschreven bij de letter E van oefening 3, Kinder Frustraties

Hier eindigt het eerste blok oefeningen. Je hebt nu een relatie-visie, een beschrijving van je Imago, een overzicht van je eerste frustraties en reactiepatronen, een lijst van eigenschappen die je wel en niet leuk vindt aan je partner, en een beschrijving van de verborgen agenda die je mee hebt genomen in de relatie.

Volgende Stap: