Stap 3: Hoe Vroeger en Nu elkaar beïnvloeden

Oefening 2: Toen en Nu

Het gewonde Kind – Oude Wonden

#1 Romantische Liefde is een Trucje

Lezen: Zie hoofdstuk 2

Tijd: Ongeveer 30 minuten.

Doel: Na het opstellen van je ‘relatie-visie’ voor de toekomst is dit een oefening om je geheugen op te frissen over je verleden, over degenen die voor je zorgden en die een belangrijke invloed op je hadden (om een profiel van je ‘Imago’ te vormen).

Wie: Je kunt deze oefening samen doen of ieder op verschillende tijdstippen, als je er maar rustig de tijd voor neemt (30 minuten) en zonder afgeleid te worden. 

Aanwijzingen:

 1. Lees eerst alle aanwijzingen voordat je begint.
 1. Doe eerst wat stretch-oefeningen om je te helpen ontspannen. 
 1. Nestel je in een comfortabele stoel.
  1. Haal tien keer diep adem, waarbij je je bij iedere keer meer ontspant. 
  2. Als je je rustig en ontspannen voelt doe je je ogen dicht en stel je in je verbeelding het huis voor waar je woonde als kind (het vroegste dat je je kunt herinneren). 
  3. Stel jezelf daarin voor als klein meisje/jongen. Probeer de kamers te zien zoals je die toen zag (zoals een klein kind die ziet). 
  4. Loop door het huis en terwijl je dat doet zie je de mensen die de meeste invloed hebben gehad op jou als kind. Je bent nu in staat ze heel helder te zien. 
  5. Bij ieder van hen stop je en bedenk je wat zijn of haar positieve en negatieve kanten waren. Je vertelt wat je prettig vond in het contact met hem of haar, en wat je niet prettig vond. 
  6. Uiteindelijk vertel je wat je van hem of haar had willen krijgen maar nooit gehad hebt. Aarzel niet je boze, gekwetste en verdrietige gevoelens te uiten.
  7. In je fantasie zijn ze je dankbaar voor dit inzicht dat je nu hebt. 
 1. Als je deze informatie verzameld hebt, doe je je ogen open en noteer je:
Kind-Frustratie Gevoel(ens)
Mijn vader bekritiseerde me altijd Ik ben niet goed genoeg
Mijn broer vergat mijn verjaardag Boos, ik ben niet belangrijk
 1. (aanvulling AK): Doe nu hetzelfde met je partner in gedachten en schrijf zoveel situaties & gevoelens op als je kunt:
Partner-Frustratie Gevoel(ens)
Als jij klaagt dat de boel niet opgeruimd is…. Ik ben niet goed genoeg
Ik kookte een speciaal recept maar jij bleef aan je PC zitten Boos, ik ben niet belangrijk
 1. Vergelijk de twee lijsten en onderstreep overeenkomsten.
 1. Bespreek de overeenkomsten met je partner.
Kijk of je nieuwsgierig kunt zijn naar je partner: Frustratie en nieuwsgierigheid gaan moeilijk samen!
Onthoud:
90% van de frustraties met onze partner komen voort uit ervaringen in het verleden.
Dus slechts 10% van de frustraties heb je werkelijk met elkaar…

Oefening 3: Imago-profiel

Bron van de machtsstrijd
“Je … NOOIT…”
“Je … ALTIJD…”
“Je bent zo een….”

Lezen: Zie hoofdstuk 3

Tijd: Ongeveer 30-45  minuten.

Doel:Het vastleggen en samenvatten van de informatie verkregen uit oefening 2.

Wie: Je kunt deze oefening in je eentje doen.

Aanwijzingen:

 1. Neem een stuk papier en teken een grote cirkel waarbij je ongeveer 8 cm vrij laat onder de cirkel. Teken een horizontale streep door het midden van de cirkel. Zet aan de linkerkant in de cirkel boven de streep een hoofdletter B en onder de streep links een A.
 1. Zet in de bovenste helft van de cirkel naast de letter B alle positieve eigenschappen van je moeder, vader en andere mensen die belangrijk voor je waren als kind.
  1. Zet alleen alle eigenschappen bij elkaar, dus niet bij wie die eigenschappen horen. 
  2. Noem alleen de eigenschappen van hoe je ze herinnert van toen, en niet hoe je die mensen nu ervaart. 
  3. Beschrijf ze met korte bewoordingen zoals: ‘aardig’, ‘warm’, ‘intelligent’, ‘religieus’, ‘geduldig’, creatief’, ‘was er altijd voor me’, ‘enthousiast’, ‘betrouwbaar’ enz.
 1. Zet in de onderste helft bij de letter A alle negatieve eigenschappen van deze belangrijke personen. Noem weer alleen alle eigenschappen, en niet bij wie ze horen. Deze lijst van positieve en negatieve eigenschappen is jouw ‘Imago’. 
 1. Onderstreep de positieve en negatieve eigenschappen die je het meest raken.
 1. In de ruimte onder de cirkel zet je de letter C met daarachter: ‘Wat het belangrijkst voor mij als kind was om te krijgen, maar wat ik nooit heb gekregen was ……..’ Vul in.
 1. Dan een letter D met daarachter: ‘De negatieve gevoelens die ik als kind heel vaak had waren: …….’ Vul in. (De letters A, B, C en D komen terug in oefening 6)

Oefening 4: Kinder-frustraties

Lezen: Zie hoofdstuk 2

Tijd: Ongeveer 30-45  minuten.

Doel: Het helder krijgen van je kindertijdfrustraties en de manier waarop je daar op hebt gereageerd.

Wie: Je kunt deze oefening in je eentje doen.

Aanwijzingen:

 1. Zet op een stuk papier de steeds terugkomende frustraties die je had als kind (zie voorbeeld hieronder)
 1. Naast de frustraties beschrijf je in het kort hoe je op die situaties reageerde. Dit kunnen allerlei verschillende manieren zijn; noem ze allemaal. Zet de hoofdletter E boven zoals in het voorbeeld hieronder.
Frustratie
Kreeg niet genoeg aandacht van mijn oudste broer
Vader was vaak weg
Voelde me minderwaardig t.o.v. mijn oudste broer
Vader dronk te veel
Moeder was overbezorgd
[E]    Reactie
Plagen.
Aandacht trekken.
Soms was ik boos. 
Probeerde het hem naar de zin te maken, bij hem in de smaak te vallen.
Deed onderdanig. 
Vermeed confrontaties.
Probeerde het te negeren.
Kreeg soms maagpijn.
Ik hield dingen voor mezelf.
Daagde haar soms uit.

Oefening 5: Partner-Profiel

Lezen: Zie hoofdstuk 3

Tijd: Ongeveer 30-45  minuten.

Doel: Definiëren wat je wel en niet fijn vindt aan je partner en deze eigenschappen te vergelijken met je ‘Imago’.

Wie: Doe deze oefening in je eentje.

Houd deze informatie voorlopig voor jezelf.

De stretching-oefening (oefening 12) zal je helpen op een constructieve manier gebruik te maken van deze informatie.

Aanwijzingen:

 1. Neem een stuk papier en teken een cirkel zoals in oefening 3 met een horizontale streep in het midden. Zet aan de linkerkant in de cirkel boven de streep een hoofdletter F en onder de streep links een G.
 1. Zet in de bovenste helft van de cirkel naast de letter F alle positieve eigenschappen van je partner. Zet er ook de eigenschappen bij die je in het begin aantrokken in hem/haar.
 1. Zet in de onderste helft bij de letter G alle negatieve eigenschappen van je partner.
 1. Onderstreep de positieve en negatieve eigenschappen die je het meest raken.
 1. Neem nu je cirkeltekening van oefening 3 en vergelijk je lijst met ‘imago- eigenschappen’ met je partners eigenschappen in het overzicht van oefening 5. 
 1. In de ruimte onder de cirkel zet je de letter H met daarachter: ‘Wat ik het leukst vind aan mijn partner is:……..’ Vul in.
 1. Dan een letter I met daarachter: ‘Wat ik graag wil dat mijn partner mij geeft en wat ik niet van hem krijg is: …….’ Vul in.

Oefening 6: Onverwerkte zaken

Lezen: Zie hoofdstuk 2

Tijd: Ongeveer 15 à 20  minuten.

Doel: Deze oefening ordent de informatie die je hebt verkregen uit de oefeningen 2 tot 5 en geeft een beschrijving van onverwerkte dingen uit je jeugd die je mee hebt genomen in deze liefdesrelatie.

Wie: Doe deze oefening ieder apart.

Aanwijzingen:

Schrijf bij de vetgedrukte zinnen op wat je hebt geschreven in de voorgaande oefeningen bij de letters A t/m I.

 1. Ik ben mijn hele leven bezig geweest iemand te vinden met de volgende eigenschappen: (vul in de eigenschappen die je hebt onderstreept bij de letter A en B van oefening 3)
 1. Als ik met zo iemand samen ben, zijn het de volgende eigenschappen waar ik problemen mee heb: (vul in de eigenschappen die je hebt onderstreept bij de letter A van oefening 3)
 1. Ik wou dat hij/zij mij zou geven: (vul in wat je hebt geschreven bij de letter C van oefening 3)
 1. Als mijn behoeften niet worden vervuld, voel ik me: (vul in wat je hebt geschreven bij de letter D van oefening 3) 
 1. En dan reageer ik vaak op de volgende manier: (vul in wat je hebt geschreven bij de letter E van oefening 4) 

Hier eindigt het eerste blok oefeningen. Je hebt nu een relatie-visie, een beschrijving van je Imago, een overzicht van je eerste frustraties en reactiepatronen, een lijst van eigenschappen die je wel en niet leuk vindt aan je partner, en een beschrijving van de verborgen agenda die je mee hebt genomen in de relatie.

Volgende Stap: