Scheiden

Als het klaar is… of toch echt niet meer gaat.

Er zijn vele redenen om een koppel te zijn en te willen blijven. Er is liefde, een gezamenlijk leven, kinderen, een bedrijf….

En er zijn misschien nog wel meer redenen om uit elkaar te gaan, ieder een eigen weg te zoeken; gebroken vertrouwen, uit elkaar geroeid, onoverbrugbare verschillen….

Maar vaak is het helemaal niet zo duidelijk. We zien koppels die denken dat er geen weg meer is omdat ze hem domweg niet zien en die elkaar toch weer hervinden en samen groeien. We zien ook koppels die niets meer met elkaar hebben, maar toch samen verder strompelen. of erger; elkaars leven tot hel maken.

Wat is dan wijsheid?

Scheiden is een ver-gaande stap die je niet zomaar neemt; die je best in goed onderling overleg en weloverwogen neemt. Een stap, hoe pijnlijk ook, die soms beter is voor beide partners. Te komen tot dat gezamenlijk besluit, weloverwogen, is vaak niet meer mogelijk, juíst omdat de relatie ontwricht is.

Zijn we het er echt over eens dat scheiden de beste oplossing is? Of is er nog een andere weg die we eerst wil onderzoeken? En als we dan toch de stap zetten, hoe gaan we dat dan doen? En hoe gaan we daarna met elkaar om, b.v. omdat er kinderen of andere gezamenlijke belangen zijn? 

Maar vooral: Hoe zorgen we dat deze scheiding een -misschien heftig maar- sereen proces wordt en wordt voorkomen dat onze scheiding een waar slagveld wordt?

Een scheiding als aanvaarde keuze

Wanneer D & L beginnen met de relatietherapie, is het niet duidelijk waar het heen zal gaan. In de drie maanden die volgen wordt de relatie op verschillende manieren bekeken, gevoelens en gebeurtenissen geëvalueerd en herstelpogingen gepleegd. Maar uiteindelijk hakt L de knoop door: Het is beter elkaar vrij te laten. 

Een heel pijnlijke keuze die van beiden veel moed vergt. D verwoordt het als volgt: 

Ik ben je kwijt

Ik ben je kwijt
Je zei me “ik wil scheiden”
Zonder enig respijt
Dat brak mijn hart
als een twijgje onder een combat
De pijn die zal wel slijten
De tijd zal wonden helen
Ik ga het zo hard missen om
mijn leven met jou te delen
Had ik jouw pijn gezien
dan had ik reeds voordien
mijn hand naar jou kunnen reiken
om jouw hart terug te bereiken
Ons is nu gedaan
Tijd om de bladzijde om te slaan
Het boek dat we samen schreven
was het mooiste van mijn leven
Ik bewaar het in mijn hart als het van jou mag
En koester het elke dag

D.K.

Hoe kunnen wij jullie helpen?

Binnen de heftige emoties, de grote financiële, sociale, en andere belangen krijg je niet alleen met je eigen emoties, maar ook met de emoties van de kinderen, ouders en derden te maken. Blijf dan maar eens mooi in je centrum staan… Vrienden kunnen een luisterend oor bieden, advies geven, maar zijn niet altijd even objectief.

Een professional die jullie helpt jullie gedachten en gevoelens te ordenen, naar elkaar te blijven luisteren óók al ben je het totaal oneens, je steeds even opnieuw laat nadenken voordat je onbesuisde beslissingen neemt en met jullie mee door het mijnenveld laveert; dat blijkt vaak goud waard. Dat is wat we jullie graag bieden.