Scheiden of Doorgaan?

Wat zijn de alternatieven voor Scheiden?