Relatie-visie: Voorbeeld

1. Commitment en Loyaliteit

We kiezen bewust voor elkaar: in goede en slechte tijden;

 • We kunnen het met elkaar oneens zijn en zelfs ruzie maken: dat wil niet zeggen dat onze relatie ter discussie staat.
 • We zijn bereid om rekening met elkaar te houden; niet omdat we dat moeten, maar omdat we dat willen.
 • We gaan zorgvuldig met elkaar om, zeker op die punten waarvan we weten dat ze snel tot problemen leiden.

 

Jij bent mijn Vriendin, Partner en Vrouw. Ik wil ten volle van je kunnen houden, in goede en slechte tijden. Ik wil Respectvol, Zorgvuldig en Betrouwbaar voor jou en mezelf zijn.

2. Voeden en Groei

Onze relatie voedt- en draagt ons en laat ons groeien;

 • De voordelen die het delen van een leven biedt overstijgen de uitdagingen die erdoor ontstaan.
 • Het overkomen van de uitdagingen die het delen van een leven met zich meebrengen maken ons sterker.
 • Wanneer we onmachtig zijn, blijven we daarbij en leren we wat er nodig is om het anders, juister te doen.
 • We zijn helder en concreet naar elkaar, zeker waar het onze behoeften aangaat; we formuleren onze behoeften concreet en maken er een verzoek van naar de ander.
 • We accepteren dat de ander wellicht niet aan elke behoefte zal kunnen voldoen.
 • Wanneer we niet aan een verzoek, een behoefte kunnen voldoen bespreken we dat met elkaar en kijken we wat dat concreet betekent.

 

Jij bent de perfecte leraar voor mij. En ik voor jou. We helpen elkaar om te leren en te groeien. We helpen elkaar een beter mens te worden, onze trauma’s te helen en onze blinde vlekken onder ogen te zien.

3. Verbinding en Autonomie

We kunnen ons op alle vlakken verbinden vanuit een sterke autonomie;

 • Waar overlevingsmechanismen onze autonomie inperken, perken ze ook de verbinding in.
 • We kiezen om onze overlevingsmechanismen wel of juist niet toe te staan.
 • Wanneer we een exit nemen en uit verbinding gaan, is er geen garantie dat we zomaar opnieuw aan boord kunnen komen.

 

Ik kan mijn leven prima alleen leven, maar ik verkies het met jou te delen  met jou is het zoveel meer dan alleen. Wanneer ik me met je verbind, is het niet omdat er iets in mij ontbreekt, maar omdat je iets aan mij toevoegd.

4. Geven en Delen

Als we elkaar iets geven is dat omdat we dat willen, uit plezier.

 • We erkennen de liefde van de gever door liefdevol te ontvangen.

We delen lief én leed samen.

 • We zijn er voor elkaar als de ander dat nodig heeft.
 • We delen onze successen en ondersteunen elkaar in onze pijn.
 • We geven en delen naar draagkracht: wederkerig en evenredig.

 

Natuurlijk kunnen we het allemaal wel alleen… Maar het is zoveel leuker om het van jou te krijgen, het jou te geven. Jouw blijdschap te zien, mij waardevol en belangrijk in jouw leven te weten.

Samen kunnen we véél meer dan ieder afzonderlijk. We genieten van het bundelen van onze krachten, we ervaren ‘de wind in de rug’ hiervan.

5. Verantwoordelijkheid

We nemen volle verantwoordelijkheid voor onze woorden en daden;

 • Onze woorden zijn congruent met onze daden.
 • We nemen verantwoordelijkheid voor onze keuzes, of het uitblijven daarvan.
 • Wanneer we een probleem veroorzaken, lossen we dat op.
 • Wanneer we een verkeerde beslissing- of actie ondernemen, zorgen we ervoor dat de schade- en de gevolgen zo beperkt mogelijk blijven.
 • Wanneer we ‘sorry’ zeggen betekent dat (ook) dat het niet nóg eens zal gebeuren.
 • Wie een exit neem, neemt ook de verantwoordelijkheid voor het herstellen van de verbinding.
Onze relatie is dusdanig volwassen dat we ieder onze eigen verantwoordelijkheden kunnen dragen. En mocht dat ooit tóch niet lukken, dan zullen we de ander daarin bijstaan en zullen we niet weglopen om onze éigen verantwoordelijkheid te nemen.

6. Vrijheid en Veiligheid

We kunnen elkaar de volledige vrijheid gunnen omdat we verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen- en elkaars grenzen en veiligheid;

 • Onze vrijheid gaat tot daar waar die van de ander -ongewenst- beperkt wordt.
 • Vrijheid is recht evenredig verbonden met verantwoordelijkheid: waar we een vrijheid nemen, nemen we ook de bijbehorende verantwoordelijkheid naar de ander.
 • Waar ons gevoel van veiligheid de vrijheid van de ander (zwaar) inperkt, maken we daar zo duidelijk mogelijke afspraken over.

 

We zijn vrij om te doen en laten wat we willen. Maar we kiezen bewust ervoor om heel zorgvuldig met deze vrijheid om te gaan. We kiezen uit volle vrijheid om de grenzen van de ander te respecteren. 

Bij elkaar kunnen we op onze twee oren slapen; we weten dat we niets zullen doen dat de ander zal beschadigen.

Bij jou mag ik mij kwetsbaar blootstellen, mogen mijn zwakke punten en kwetsuren zichtbaar zijn, ook al zijn ze misschien lelijk, en hoef ik niet bang te zijn dat je er misbruik van zult maken.  

7. Waar(achtig)heid

We zijn eerlijk naar onszelf en de ander; spreken de waarheid van ons hart.

 • We zijn bereid om steeds opnieuw te vragen: ‘Klopt het wel wat ik zeg/doe?’
 • We nodigen elkaar uit onze ‘waarheid’ te herformuleren, te toetsen aan de waarheid an ons hart
 • We nemen ons gevoel -onze intuïtie- serieus en kunnen elkaar daarop bevragen.

 

Ik kan op je woord vertrouwen. Jij kunt op mijn woord vertrouwen.