Relatie-Therapie

Informatie bij opstart van een therapie reeks

Mensen worden verliefd – projecteren alle verlangens op elkaar – het gaat goed – de verliefdheid gaat voorbij – de realiteit van het leven ontvouwt zich – crisissen ontstaan – …

Keuze: scheiden om je zelf te realiseren / groeien of het samen doen We kunnen in ieder geval niet zonder de ander! Verwondingen ontstaan in relaties en helen in relaties.

Ons uitgangspunt:

  • De Relatie als groeiproces: Een tweezijdig persoonlijk groeiproces – als helen van kind verwondingen / trauma’s
  • De Relatie om te worden wie we zijn – het toppunt van geluk
  • De Relatie als creatief proces – een speeltuin voor het realiseren van onze dromen, co creatie van ons leven. We zien wat we geloven! Yi chi chin!
  • Doorbreken van nefaste patronen die van generatie op generatie worden meegegeven.

Wanneer koppels in therapie komen zijn ze elkaar vaak kwijt geraakt. En meer nog zijn ze verstrikt geraakt in ‘duivelse patronen’. Patronen die er voor zorgen dat je vooral niet krijgt wat je nodig hebt en die de ander vooral stimuleren om dat te doen wat je niet wilt.

Voorbeeld:
Hij zoekt afleiding in roken / joint roken / EMD gebruik / uitgaan met vrienden om plezier te hebben,… Zij kijkt TV, internet, GSM gebruik (gaat mee de slaapkamer in), ook lezen, werken, werk mee naar huis nemen, fitness, …. 
= EXIT strategieën wanneer aan onze behoefte niet meer voldaan worden in de relatie, zoeken we een manier om eraan tegemoet te komen buiten de relatie. ‘Acting out ipv er over te praten’.

We kiezen meestal een partner die karaktereigenschappen, gedrag vertoont van onze verzorgers. Hierdoor lopen we in onze relatie aan tegen ‘patronen’ uit onze kindertijd. Het is bekend, het is wat we kennen, geschiedenis gaat verder. Het is aan ons ‘onze generatie’ om wonden te helen en niet meer door te geven van generatie op generatie. Het werk dat we zelf doen is ook werk voor onze kinderen, kinderen’s kinderen, ….

Mensen zeggen vaak als er geen kinderen zouden zijn, waren we al lang uit elkaar gegaan. Is misschien waar. Het tegendeel is ook waar. Veel koppels zonder kinderen blijven samen omdat ze elkaar niet verliezen en veel investeren in het samen, reizen maken, gastronomie, …

Wat kan je verwachten van de therapie?

Therapie is een leerproces, een proces om in eerste instantie jezelf en dan elkaar te vinden. Een proces om ‘kind verwondingen’ met bijhorende ‘duivelse patronen’ in de relatie om te buigen naar wat constructief is. Een proces van ‘co-creatie van jullie dromen’.

Je krijgt inzichten en een toolbox in:

  • Formuleren van gezamenlijke inspirerende visie over de relatie
  • In kaart brengen van de duivelse patronen en ombuigen
  • In kaart brengen van de ‘exits’ en ombuigen
  • Leren je behoefte kenbaar te maken op een constructieve manier
  • Leren ruzie maken op een constructieve manier
  • Leren communiceren op een verbindende manier ‘koppels dialoog’.

De mars-route

Een traject bestaat uit 10 sessies. Tijdens deze sessies geef je elkaar commitment voor de periode van de therapie. (duur bepaal jezelf, 2,3 of 4 sessies per maand).

Volgende Stap: