Relatietherapie

Informatie bij opstart van relatietherapie sessies

Mensen worden verliefd – projecteren alle verlangens op elkaar – het gaat goed – de verliefdheid gaat voorbij – de realiteit van het leven ontvouwt zich – crisissen ontstaan – …

En opeens staat je relatie op een punt waar je ‘samen alleen’ niet meer uitgeraakt; een beschadigd vertrouwen, relaties met derden, geblokkeerde seksualiteit, moeilijkheden met nieuw samengestelde gezinnen, de impact van ziekte, eenzaam zijn met twee, het woord scheiding hangt in de lucht…

Relatietherapie kan helpen terug beweging te creëren daar waar je relatie vast zit. Samen onderzoek wat de alternatieven en keuzes zijn.

Verwondingen ontstaan in relaties en helen in relaties.

Ons uitgangspunt:

 • De Relatie als groeiproces: Een tweezijdig persoonlijk groeiproces
 • De Relatie om te worden wie we zijn – het toppunt van geluk
 • De Relatie als creatief proces – een speeltuin voor het realiseren van onze dromen, co creatie van ons leven.
 • Doorbreken van nefaste patronen.

Wanneer koppels in therapie komen zijn ze elkaar vaak kwijt geraakt. En meer nog zijn ze verstrikt geraakt in ‘duivelse patronen’. Patronen die er voor zorgen dat je vooral niet krijgt wat je nodig hebt en die de ander vooral stimuleren om dat te doen wat je niet wilt. 

relatietherapie

Hoe verloopt een therapeutisch traject?

Intake

In het eerste contact verkiezen we om in gesprek te gaan met beide partners. In dit gesprek verkennen we de hulpvraag .
Daarna volgen individuele gesprekken met beide partners. Dit geeft ruimte om zonder angst en in alle vrijheid je binnenste te verkennen, je gedachten en gevoelens uit te drukken

Therapieplan

Op basis van het samen gesprek en de individuele gesprekken maken we afspraken over inhoud, wat we van elkaar verwachten en de spelregels.

Afhankelijk hiervan spreken we af in welke frequentie we jullie gaan zien. Een koppel-sessie duurt 1,5 à 2 uur, al naar gelang de situatie.

Wat kan je verwachten van de therapie?

Therapie is een leerproces, een proces om in eerste instantie jezelf en dan elkaar te vinden. Een proces om ‘kind verwondingen’ met bijhorende ‘duivelse patronen’ in de relatie om te buigen naar wat constructief is. Een proces van ‘co-creatie van jullie dromen’.

Thema’s die aan bod kunnen komen:

 • Formuleren van gezamenlijke inspirerende visie over de relatie
 • In kaart brengen van de duivelse patronen en ombuigen
 • Mogelijkheden en beperkingen in kaart brengen
 • In kaart brengen van de ‘exits’ en ombuigen
 • Leren je behoefte kenbaar te maken op een constructieve manier
 • Leren ruzie maken op een constructieve manier
 • Leren communiceren op een verbindende manier ‘koppels dialoog’
 • Leren verantwoordelijkheid nemen voor je eigen aandeel
 • Herkennen van familie-patronen

Wat is de rol van de therapeut?

Als therapeut blijven wij ten alle tijde neutraal. Wij zijn aanwezig en observeren de dynamiek tussen de partners.

 • Welke patronen spelen tussen het koppel, hoe geraakt je in een impasse of conflict?
 • Welk aandeel heeft ieder daarin?

Elk van jullie krijgt ruimte om zijn/haar verhaal, beleving en emoties te kunnen verwoorden, te onderzoeken en te delen.

En als een van jullie dat moeilijk vindt, helpen we je daarbij.

Wij zetten wegwijzers, zodat jullie zelf de weg kunnen lopen. Jullie krijgen opdrachten want jullie zullen het zelf moeten doen.

Wij zijn meerzijdig partijdig. We vinden het belangrijk dat beide partners zich gehoord en begrepen voelen.

Wij zijn niet – oordelend, we werken met wat er is, waarbij we taboe thema’s als geweld, vreemdgaan, liegen, drank, bespreekbaar maken.

We creëren een ruimte waarin het veilig is om jezelf te laten zien en onzekerheden  te durven uitspreken.