Patronen

Al in onze vroege kinderjaren – een periode waarin we veel leren – ontstaan gedrags- en denkpatronen. Automatisch nemen we als klein en afhankelijk kind de patronen van onze ouders en/of opvoeders over. Geheel onbewust houden wij deze patronen in stand.

Eigen mening

Op weg naar volwassenheid word je eigen mening steeds belangrijker, met als mogelijk gevolg een innerlijk conflict. Kom je vervolgens in een relatie, dan kun je weer in oude patronen vervallen. Dat wat je meekreeg van thuis, herhaal je onbewust bij je partner. Deze gedrags- en denkpatronen vanuit de verschillende opvoed-geschiedenissen kunnen behoorlijk verschillen. Zodanig, dat deze tot onderlinge conflicten kunnen leiden.

Verwachtingen

In veel relaties zie je de verwachting – vanuit oude patronen – dat je partner aan jouw behoeften kan voldoen. Toch is je partner niet de oplossing van jouw probleem. Dat ben je zelf. Alleen jij kunt aan ‘jouw geschiedenis, jouw problemen van vroeger’ werken en oude patronen doorbreken!

De ‘schijnveiligheid’ van oude patronen maken dat je denkt eenzaamheid, verlies van controle, afwijzing enzovoorts te kunnen vermijden. Kortom, angst maakt dat je in oude patronen blijft hangen. Vasthouden aan oude patronen lijkt eenvoudiger dan veranderen, want bewustwording hiervan maakt dat je emotionele pijn, verdriet en onrust gaat voelen.

Patronen doorbreken

Voor het doorbreken van oude patronen is het noodzakelijk dat je deze eerst (h)erkent. Door jezelf af te vragen ‘is dit mijn gedachte, of is deze gedachte geprogrammeerd als gevolg van mijn opvoeding’?, herken je steeds vaker oude patronen.

Tijdens partner relatie therapie ‘werk’ je samen met je partner. Je ‘gebruikt’ elkaar als spiegel om oude patronen te herkennen en erkennen. Deze als zodanig bewust te worden en doorvoelen, waardoor je oude gedachte- en gedragspatronen los kunt laten.