Overlevingsstrategieën

Vanaf het begin van je leven ontwikkelt ieder mens overlevingsstrategieën. Deze – vaak onbewuste, maar ook bewust gebruikte strategieën- zijn noodzakelijk om goed in het leven te kunnen staan.

Overlevingsstrategieën kunnen o.a. tot ‘vreemd’ gedrag leiden en worden vaak door emotionele afhankelijkheid ‘getriggerd’. Deze kunnen buitengewoon voorspelbaar en ineffectief zijn.

Elke overlevingsstrategie heeft haar eigen kenmerkende kwaliteiten, beperkingen, uitdagingen en emotionele afhankelijkheden.

Inzicht in overlevingsstrategieën van jezelf en die van je partner bieden een aanzienlijke verbetering in de communicatie binnen je partnerrelatie.