Het ‘Mr. Nice-Guy Syndroom’

Nice Guys zijn mannen die hun best doen ‘aardig’ te zijn en ‘het goed te doen’. Ze mijden conflict, zijn over het algemeen vreedzaam en genereus.
Ze zijn erop gebrand vrouwen te behagen.
Ze geloven dat als ze aardig zijn, als ze geven en zorgen, zij als beloning gelukkig, geliefd en vervuld zullen worden.

“Ik ben een aardige, lieve man; een van de leukste die je ooit zult ontmoeten!”

… maar van binnen voelen ze frustratie en haat. Hoe meer ze hun best doen, hoe minder gelukkig ze worden. En hun partners met hen.

Nice guys geloven in een sprookje:

Als ik aardig ben, zal er van mij gehouden worden, zullen mijn behoeftes vervuld worden en zal ik gladjes door het leven gaan”

Afwezige vaders

Het Nice-Guy Syndroom is ontstaan na de tweede wereldoorlog en kent epidemische vormen.
Vele generaties lang kregen de jongens van de mannen in de naaste omgeving, geleerd wat het betekent om man te zijn. Ze werkten met hun vaders, grootvaders, broers, neven en buurmannen. Zij hadden duidelijke mannelijke rolmodellen.Vaak leerden zij het vak van een veelal mannelijke ‘meester’.

‘Onze’ generaties zijn vaak groot geworden met afwezige vaders, vaders die buitenshuis werkten, of er helemaal niet waren. Op school waren er veelal vrouwelijke leerkrachten.
Onze moeders en de onderwijzeressen gaven ons hun beeld van wat het betekent ‘man’ te zijn.
De jongens uit de 60-er jaren met feministische vrouwen om zich heen kregen daarbij vaak de boodschap dat mannen verwerpelijk en overbodig waren.

Het is dus niet verwonderlijk dat deze jongens de conclusie trokken dat ze aardig moeten zijn; dat ze de goedkeuring van vrouwen nodig hebben om te krijgen wat ze nodig hebben.
En het is juist dat gedrag dat er voor zorgt dat ze níet krijgen wat ze nodig hebben. Dat ze het respect van hun vrouw verliezen, geen intieme relaties met vrouwen kunnen houden, maar ook geen adequate relaties met andere mannen kunnen aangaan.
Ze leven hun leven niet ten volle, ontplooien zich maar deels en hebben moeite zichzelf te accepteren zoals ze werkelijk zijn.

Karakteristieken van een Nice-Guy

Ieder Nice-Guy is anders, maar ze delen de volgende eigenschappen:
Nice-Guys

 • Zijn gevers
 • Fixen en zorgen
 • Zoeken goedkeuring van anderen
 • Vermijden conflict
 • Verbergen hun (wat zij zien als) zwaktes en fouten
 • Willen alles ‘goed doen’
 • Onderdrukken hun gevoelens
 • Proberen het vaak anders te doen dan hun vader
 • Vinden het vaak gemakkelijker om met vrouwen dan met mannen om te gaan
 • Vinden het moeilijk prioriteit aan hun eigen behoeften te geven
 • Offeren zich op en gaan in de slachtofferrol
 • Missen het gevoel van een eigen ‘kern’  en leggen de kern buiten henzelf

Wat is daar mis mee?

Door hun diepe drang om goedkeuring van anderen te krijgen en problemen uit de weg te gaan (want ze willen aardig zijn om zo geliefd te worden waarbij ze geloven dat hun behoeften dan vervuld worden) ontstaat er onder de oppervlakte een minder fraai gedrag;

De nice guy;

 • Moet ‘oneerlijk’ of ‘achterbaks’ zijn omdat hij – om goedkeuring van anderen te krijgen – alleen kan zeggen wat anderen willen horen en zijn fouten en werkelijke gevoelens moet verbergen.
 • Is manipulatief omdat hij niet direct en duidelijk durft te vragen wat hij wil of nodig heeft. Hierdoor voelt hij zich machteloos en zal hij op indirecte wijze proberen te krijgen wat hij wil.
 • Is controlerend in een poging de wereld om hem heen gladjes te laten blijven.
 • Is ‘gevend’ om waardering te krijgen, iemands boosheid te verminderen etc. Hij is gefrustreerd omdat hij zoveel geeft en er maar zo weinig voor terug krijgt.
 • Uit zijn boosheid op indirecte en soms minder fraaie wijze: niet beschikbaar zijn; te laat komen; vergeten; niet opvolgen; geen erectie kunnen krijgen; steeds opnieuw hetzelfde (ongewenste) gedrag vertonen ook al beloofde hij beterschap.
 • Zit vol boosheid, maar kan dat niet uiten, waardoor de druk steeds hoger oploopt en dat er op de meest onverwachte momenten uit komt.
 • Neigt tot verslavingen als middel om stress, wisselende stemmingen en pijn te reguleren.
 • Heeft problemen om grenzen te stellen omdat ‘stop’ en ‘nee’ zeggen niet aardig is. Daardoor voelt hij zich vaak slachtoffer; zijn het ‘anderen’ die de problemen veroorzaken die hij ervaart.
 • Is vaak geïsoleerd omdat zijn gedrag het moeilijk maakt voor anderen om dichtbij te komen.
 • Wordt aangetrokken door mensen of situaties die gefixed moeten worden. Daar zoekt hij erkenning, goedkeuring.
 • Heeft (ondanks de enorme nadruk die hij erop legt) veel problemen in intieme relaties. Hij luistert slecht omdat hij bezig is zich te verdedigen of problemen te fixen; is bang voor conflicten en zit vaak in relaties die hij als project ziet dat gefixed moet worden.
 • Is vaak getalenteerd en intelligent, maar toch maar matig succesvol en leeft zijn leven veelal niet ten volle.

Als resultaat van dit alles pendelt de nice guy tussen aardig zijn en niet zo aardig.

bron:  gebaseerd op het boek van Dr Glover: