‘Liefdesbang’

Nog nooit waren er zoveel ‘singles’ in relatieland. In Nederland zijn dit er nu meer dan twee miljoen.

Verlangen naar een relatie en niet in staat zijn tot een diepe hechte verbinding heeft vaak met verlatings- of bindingsangst te maken.

“Zo gauw ik denk dat het lekker gaat, vrees ik al dat ze weer ruzie gaat maken. Ze lijkt het gewoon niet te kunnen hebben…”

“Ik moet er niet aan denken om mijn vrijheid in te leveren voor een man…”

“Als ik een claim voel loop ik weg…”

Wat is verlatingsangst of bindingsangst?

Verlatingsangst en bindingsangst zijn erg met elkaar gerelateerd. Vaak heeft het dezelfde achtergrond, maar uit dit zich anders: bij bindingsangst vermijd je gekwetst te worden door een binding uit de weg te gaan en afstand te houden. Bij verlatingsangst vermijd je gekwetst te worden door net een sterke binding aan te gaan.

Verlatingsangst Symptomen

Er zijn heel wat symptomen die kunnen wijzen op verlatingsangst.

 • Alleen zijn is moeilijk.
 • je hebt weinig eigenwaarde en zelfvertrouwen.
 • Je voelt (vaak onbewust) angst om afgewezen, verlaten of achtergelaten te worden.
 • Je kunt erg ver gaan om de ander te pleasen. Je probeert ervoor te zorgen dat de ander zich steeds goed voelt,
 • Je hebt bevestiging en aandacht van de ander nodig en voelt je erg ongelukkig wanneer je dit niet krijgt.
 • Je wilt je als het ware versmelten met de ander.
 • Bezorgdheid dat de ander iets zal overkomen.
 • Je vindt het moeilijk om je grenzen te stellen.
 • Je laat jezelf te gemakkelijk in de steek.
 • Nood aan controle over de relatie kan ook de kop opsteken. Soms zelf zodanig dat je zelf de relatie verbreekt om zeker niet verlaten te worden.
 • Jaloezie ervaar je geregeld en kan heel heftig zijn.
 • Een relatiebreuk is heel erg pijnlijk voor je en je hebt veel tijd nodig dit te verwerken.
 • Je kan destructieve afhankelijkheidsrelaties niet beëindigen.

Bindingsangst symptomen

 • Je gaat commitment uit de weg;
 • Je bent bang om je vrijheid te verliezen;
 • Je wilt alles open laten;
 • Je stelt je gereserveerd op;
 • Je ervaart de ander snel als “te veel” of verstikkend;
 • Je houdt de ander het liefst op afstand;
 • Je hebt nog nooit een relatie gehad of bent degene die vaak relaties verbreekt

Hoe ontstaat verlatings- en bindingsangst?

Deze vormen van angst hebben alles te maken met de manier waarop we ‘gehecht’ zijn. Met hechting bedoelen we de band tussen jou en je ouders of verzorgers. De band, die je opbouwt in je eerste levensjaren, is van invloed op het verloop van jouw verdere sociaal-emotionele, taal- en cognitieve ontwikkeling. Als hechting in je jongere jaren niet goed verloopt kan dit, ook op volwassen leeftijd, problemen veroorzaken.

We spreken van ‘veilige’ en ‘onveilige’ hechting.

Veilige hechting

De meeste Nederlandse / Belgische kinderen zijn veilig gehecht. Ze worden in hun vraag om aandacht beantwoord en worden bijvoorbeeld getroost als ze gevallen zijn in de speeltuin. Hun ouders of verzorgers vormen een veilige haven waar ze op kunnen terugvallen. Deze kinderen leren dat ze op zichzelf en anderen kunnen vertrouwen. Ze kunnen zich ook op latere leeftijd hechten aan anderen en meestal positieve relaties aangaan met leeftijdsgenoten.

Onveilige hechting: vermijdend

Bij vermijdende hechting ben je wantrouwend naar anderen. Je bent afstandelijk en bent niet graag afhankelijk van een ander. Je doet dingen het liefst alleen. Tijdens je opvoeding waren ouders/verzorgers in het contact met jou vaak negatief, afwijzend en niet sensitief.

Angstig Ambivalente hechting

Wanneer je ambivalent gehecht bent ervaar je sterke wisselingen in je stemming. Het ene moment kan alles nog harmonisch zijn, maar dit kan snel omslaan. Bij deze hechtingsstijl ben je bang om verlaten te worden. Deze hechtingsstijl kan ontstaan wanneer je ouders/verzorgers overbezorgd, inconsequent, onvoorspelbaar waren. Daarnaast ontbrak hun aanwezigheid op cruciale momenten.

liefdesbang

Wil je hier meer over lezen dan raden we je “Liefdesbang van Hannah Cuppen” aan. In dit boek laat ze zien hoe je je hart kunt openen voor jezelf en daarna voor de ander, hoe liefde zo een eerlijke kans krijgt, zonder verlatings- of bindingsangst.

Of “Houd me vast van Dr. Sue Johnson”: zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie.

Dr. Sue Johnson is de ontwikkelaar van ‘Emotionally Focused Couple Therapy’. Een methode die wij ook in onze therapie gebruiken. Het is een boek om samen te lezen.

houd_me_vast

Wat kunnen wij voor jullie doen?

Wanneer je ‘onveilig gehecht’ bent, hoef je dit niet levenslang uit te zitten. Ook binnen relatietherapie geven we aandacht aan de ‘hechtingsproblematiek’ van beide partners.

Er ontstaat  inzicht in hoe vroeger, wat we in onze kindertijd meemaakten, nu, onze huidige relatie, beïnvloedt.