Partnergeweld: Geweld in de Relatie

Bij ‘geweld’ in een relatie denken we al snel aan de bruut die zijn vrouw in elkaar mept. Geweld heeft vele gedaanten: Verbaal geweld, de ander essentiële zaken ontzeggen, afreageren op de kinderen, kleineren… om er maar eens een paar te noemen. 

Geweld is vaak een vorm van onmacht, uitzichtloosheid, maar soms ook een ‘gewoonte’; zo ging het thuis ook al.

Soms zit er veel schaamte op, andere keren is de ‘geweldenaar’ zich er niet eens echt bewust van.

Wat het ook is: geweld in een relatie verdient benoemd en erkent te worden voordat het niet alleen de relatie verwoest, maar ook jezelf.  

Wat verstaan we onder partnergeweld? (wikipedia)

Partnergeweld is iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben en tussen wie een duurzame, affectieve en seksuele band bestaat of bestaan heeft.

Wat deze definitie niet zegt is dat koppels die in een spiraal van geweld verzeilen, doorgaans mekaar toch graag blijven zien. En dat ‘partnergeweld’ een groot taboe is. Je spreekt er niet over met je vrienden, familie en het blijft verborgen onder schaamte.

Ook in een therapeutische context, moeten we de vraag expliciet stellen om het thema bespreekbaar te maken. Het wordt zelden spontaan gemeld.

Hoe vaak komt geweld in de relatie voor?

Familiaal geweld komt voor in alle sociaal economische klassen en binnen alle culturen.

De wereldgezondheidsorganisatie onderzocht de omvang van partnergeweld. Over heel de wereld zou 30% van de vrouwen ooit slachtoffer zijn geworden van fysiek of seksueel geweld door de partner. De resultaten lagen het hoogst in Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Oost Azië, met percentages rond de 37%. Amerika volgt het gemiddelde met 29,8%. Europa en de landen in het Westen van de Grote Oceaan hebben een lagere prevalentie met ongeveer 25% (World Health Organization, 2013, p.16)

Hoe zit het in België?

In 2013 kwamen in België 162 mensen om het leven als een gevolg van partnergeweld. (Dat zijn bijna drie doden per week!) Bovendien ontving de politie dat jaar 61.028 meldingen van partnergeweld.

partnergeweld

Lees je graag, dan is:

Partnergeweld en Emotionally Focused Therapy’ van Jef Slootmaeckers en Lieven Migerode een aanrader.

Hoe kunnen wij jullie helpen?

Als je er samen voor kiest, kan je leren geweldpatronen om te buigen en kan je een andere manier leren om om te gaan met frustratie en onmacht binnen de relatie.

‘Emotionally Focused Therapy’ is hier een goede methode voor. Wij kunnen jullie hierin begeleiden.