4 Fasen van een (Partner)relatie

De beste leerschool voor jezelf is het aangaan van een relatie… De 4 fasen van een relatie leren je om illusies en werkelijkheid onder ogen te zien:

1. Fusie (honeymoon)

Tijdens deze fase lijken al je verlangens vervuld te worden. Verliefdheid betekent als het ware de afwezigheid van je ‘ego-grenzen’. Je bent er helemaal voor de ander, alsof je je met de ander versmelt.
De grote illusie is dat partners gelijk zijn!

Hoe meer overeenkomsten, hoe makkelijker het is om samen te gaan. Maar hoe meer verschillen er zijn, hoe meer er te leren valt!

2. Strijd (verstoord geluk)

Na verloop van tijd worden de verschillen meer zichtbaar. De partners ontdekken dat ze anders, en ook vaak elkaars tegenpolen, polariteiten zijn. Onbewust wordt gestreden; hoe openlijker deze strijd gevoerd wordt, hoe meer kans bestaan om bij elkaar te blijven.
De tweede grote illusie: ‘Ik kan mijn partner veranderen als ik maar genoeg… (vul zelf maar in). Dit is de fase van de grote crisis.

3. Overleg

Communicatie en zelfonderzoek is in deze fase noodzakelijk! Het is in deze periode – om uit het geruzie te komen – noodzakelijk om naar elkaar te kunnen luisteren en heldere, congruente boodschappen te geven. Hierbij geef je aan hoe het gedrag van de ander bij jou overkomt, wat dit met je doet en eventueel over jezelf zegt. Dit vraagt zelfonderzoek!
De derde grote illusie : is dat de vrede of harmonie die ontstaat, blijvend is. De vrede is vaak – tot de volgende gevechtsronde – slechts een tijdelijke wapenstilstand.

4. Verbinding

Pas na veel strijd, het doorzien en verwerken van je eigen ‘oude pijn’ en verwachtingen, ontstaat acceptatie van het verschil. De partners beginnen volwassen kenmerken te vertonen. Je grijpt niet meer meteen naar je overlevingsstrategie, maar neemt de ruimte om iets anders te doen dan wat je gewend was. Je luistert eerst naar de ander, voordat je in de verdediging gaat of voordat je kwaad wordt.

Fasen 2, 3 en 4 lopen als het ware door elkaar heen, zijn met elkaar verweven. Verbinding maakt dat een relatie weer stroomt. Als partners zich blijven ontwikkelen, komen steeds weer andere thema’s op de voorgrond en bieden partners de kans zich dieper te verbinden.