Familie Opstellingen

Soms leef je onbewust het leven van iemand anders. Je wordt ‘de moeder’ van je partner, je eigen moeder of je vader; je draagt een last voor iemand anders in de familie zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wilt.

Familie Opstellingen helpen inzicht te krijgen in de plek die we in onze familie innemen. Relatieproblemen, familieproblemen en levensvragen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem.

Familie Opstellingen is een methode die, zonder veel woorden, ons laat zien welke plek we in ons huidige gezin of onze familie van herkomst innemen. Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste verbanden te zien, én wat mogelijke wegen zijn om ons liefdevol, los te maken uit verstrikkingen.

Opstellingen bieden meestal nieuwe inzichten in ‘onze werkelijkheid’ en zijn ook een manier van naar de wereld en het leven kijken: zonder oordeel, zonder dat het een beter is dan het ander. Met name dit aspect wordt door deelnemers als prettig en bevrijdend ervaren.